Wat zijn de plichten van de producent/invoerder ?

  • U garandeert dat elk exemplaar dat geproduceerd wordt voor de Belgische markt identiek is aan het gecertificeerde voorbeeldexemplaar.
  • U leeft de registratieprocedure nauwgezet na. Als producent of invoerder bent u verantwoordelijk voor de registratie van de individuele onderdelen die u verkoopt en/of levert. Alleen als u gecertificeerde toestellen produceert of invoert, krijgt u toegang tot de registratiemodule om de individuele componenten die u op de Belgische markt brengt, te registeren.
  • U geeft eventuele wijzigingen aan het product een maand vooraf door aan de bevoegde dienst bij de FOD Financiën.