Wat zijn de plichten van de producent/invoerder ?

 • U garandeert dat elk exemplaar dat geproduceerd wordt voor de Belgische markt identiek is aan het gecertificeerde voorbeeldexemplaar.
 • U leeft de registratieprocedure nauwgezet na. Als producent of invoerder bent u verantwoordelijk voor de registratie van de individuele onderdelen die u verkoopt en/of levert. Alleen als u gecertificeerde toestellen produceert of invoert, krijgt u toegang tot de registratiemodule om de individuele componenten die u op de Belgische markt brengt, te registeren.
 • U geeft eventuele wijzigingen aan het product een maand vooraf door aan de bevoegde dienst bij de FOD Financiën.

Andere vragen over dit thema

 • 1. Wat 

  Het huidig GKS-concept dateert reeds van 2010 en was dringend aan een opwaardering toe. Bovendien sluit het nieuwe concept naadloos aan bij de digitale transitie die in alle sectoren van de samenleving bezig is. 

  Concreet gaat het kassasysteem op een moderne manier communiceren met een vernieuwde Fiscal Data Module (ook wel eens black box genoemd), die de ticketdetails online zal doorsturen naar de cloud server van FOD Financiën. Tegelijk worden een aantal features toegevoegd, zoals digitaal kassaticket, kopie ticket, … 

   

  2. Wat betekent dat voor mij? 

  Mijn software MOET aangepast worden: nieuwe features, nieuw communicatieprotocol. 

  Inwerkingtreding: nieuwe uitbatingen en oudste GKS vanaf 01.07.2025 

  Via de tab GKS 2.0 kan u vanaf midden juni alle nodige informatie downloaden: 

  - het Ministerieel Besluit 

  - de technische detailbeschrijvingen 

  - scenario’s met uitgewerkte use cases 

  - certificatiehandleiding (eind juni) 

  - hoe connectie maken met de testomgeving (enkel FDM producenten, eind juni) 

  Lees meer