Wetgeving

KB nr. 1, artikel 21bis dd. 01.07.2016

Beslissing Btw nr. E.T.127.735 dd. 02.03.2015 (opgeheven door Circulaire 2017/C/70 van 06.11.2017)

Beslissing Btw nr. E.T.127.736 dd. 16.02.2015 (opgeheven door Circulaire 2017/C/70 van 06.11.2017)

Beslissing Btw, nr. E.T.127.190, dd. 26.11.2014 (vernietigd, arrest nr. 237.674 van 16.03.2017 van de Raad van State)

Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014 (vernietigd, arrest nr. 232.549 van 14.10.2015 van de Raad van State)

Circulaire 2017/C/70 betreffende het geregistreerde kassasysteem

Circulaire AAFisc Nr. 33/2016 (nr. E.T.124.747) dd. 08.11.2016

Circulaire 2019/C/123 betreffende de afronding van te betalen bedragen inzake de Btw

Circulaire 2020/C/86 betreffende het tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6 % voor sommige restaurant- en cateringdiensten

Circulaire 2020/C/121 betreffende btw-behandeling van vouchers

Circulaire 2021/C/42 betreffende het tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6 % voor sommige restaurant- en cateringdiensten

Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen

Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 1 oktober 2013 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten ten aanzien van de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector

Ministerieel besluit betreffende de technische aspecten ten aanzien van de certificatie van een geregistreerd kassasysteem