Nieuws

  1. Aanpassing btw-tarieven

    Vandaag werd het ontwerp van Koninklijk Besluit met betrekking tot de tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horecasector definitief goedgekeurd.

  2. Proactieve controleactie vanaf 4 juli 2016

    Vanaf 4 juli 2016 zal het Nationaal Centrum Opsporingen van FOD Financiën starten met een proactieve controleactie in de horecasector. Dat is geheel in lijn met het engagement dat de fiscale en...