Publicatie nieuwe Circulaire

Publication date: 
08/02/2017 - 14:00
Op 16.01.2017 werd de nieuwe Circulaire AAFisc Nr. 33/2016 (nr. E.T.124.747) dd. 08.11.2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.