Beslissing van het kernkabinet

Publication date
Het kernkabinet heeft, naar aanleiding van het arrest van de Raad van State, beslist de wetgeving over de invoering en het gebruik van het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) aan te passen.

24/12/2015 – Beslissing van het kernkabinet over het  ‘Geregistreerd Kassasysteem Horeca’ (GKS)

Het kernkabinet heeft, naar aanleiding van het arrest van de Raad van State, beslist de wetgeving over de invoering en het gebruik van het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) aan te passen.

  • de 10 % -regel wordt geschrapt.

Elke uitbating waarvan minimum 10 % van de omzet bestond uit de consumptie van maaltijden ter plaatse (restaurant- en cateringdiensten) was verplicht btw-kastickets uit te reiken door middel van een GKS.

  • de grens voor de verplichting wordt gelegd op een omzet van 25.000 euro.

Elke uitbating die ter plaatse maaltijden aanbiedt en waarvan de omzet uit voeding minstens 25 000 euro (exclusief btw) bedraagt, is vanaf 1 januari 2016 verplicht btw-kastickets uit te reiken door middel van een GKS. Die grens moet voor het eerst berekend worden op de omzetcijfers van het kalenderjaar 2015.

Uw onderneming valt nu voor het eerst onder de verplichting door de nieuwe grens :

  • u moet zich uiterlijk op 31.03.2016 registreren als horecaonderneming op de online GKS-applicatie van de FOD Financiën
  • u moet uiterlijk op 30.06.2016 de levering van een kassasysteem en FDM (black box) in de online GKS-applicatie van de FOD Financiën geregistreerd hebben
  • uw GKS moet actief zijn uiterlijk op 31.12.2016. U moet dus tijdig de VSC (VAT signing card) aanvragen om een activatie door de verdeler mogelijk te maken voor deze datum.

Uw onderneming viel onder de ‘oude’ maatregel, maar valt er volgens de nieuwe grens niet meer onder :

  • u heeft de keuze:
  1. u kunt verder blijven werken met het GKS en beroep blijven doen op de sociale relance maatregel van de doelgroep korting voor vaste werknemers
  2. u opteert ervoor niet langer met het GKS te werken. U moet dan wel opnieuw btw-ontvangstbewijzen (btw-bonnetjes) uitreiken.
  • compensatie voor zaken, die reeds een GKS installeerden en volgens de nieuwe grens niet meer onder de GKS-maatregel vallen, zal onderzocht worden.

Uw onderneming viel al onder de ‘oude’ regel en valt nu ook nog onder de nieuwe regeling :

  • uw GKS moet nog steeds op 31.12.2015 actief zijn.

 

De FAQ op de GKS-website zal worden aangepast aan de nieuwe regelgeving zodra die stabiel is.