Zijn de belastingplichtigen vrijgesteld door artikel 44 beoogd door de GKS reglementering ?

De activiteiten die aan de voorwaarden van artikel 44 van het Btw-Wetboek voldoen, zijn vrijgesteld van btw. De GKS-regelgeving is voor hen niet van toepassing. Er hoeven ook geen btw-bonnetjes te worden uitgereikt voor de verrichte restaurant- en cateringdiensten. Inrichtingen die voor 100% onder de vrijstelling vallen, kunnen dus verder werken zoals voorheen. Let er wel op dat u ten allen tijde voldoet aan de voorwaarden die door artikel 44 worden opgelegd.

Concreet:

Als uw school- of ziekenhuiscafetaria momenteel een vrijstelling geniet volgens artikel 44 omdat u alle voorwaarden daartoe vervult, werkt u verder zoals u dat gewoon bent.

Dit in tegenstelling tot school- en ziekenhuiscafetaria’s die geen vrijstelling volgens artikel 44 genieten. Zij zullen een GKS moeten installeren als de grens van 25.000 euro bereikt wordt. Indien niet, worden btw-bonnetjes uitgereikt aan de klant en ingeschreven in het dagontvangstenboek.

Strikt genomen moeten er nooit GKS-tickets of btw-bonnetjes worden uitgereikt voor handelingen die zijn vrijgesteld krachtens artikel 44, van het Btw-Wetboek.