Wat ?

 • Wat staat er op een GKS-ticket?
  • de vermelding “BTW-KASTICKET”
  • naam of maatschappelijke benaming, adres en btw-nummer van de belastingplichtige
  • de datum en het uur van de uitreiking
  • doorlopend ticketnummer uit een ononderbroken reeks
  • de identificatie van de gebruiker
  • geregistreerde handelingen (PLU-omschrijving, aantal, verschuldigde prijs en verwijzing naar erop toepasselijk btw-tarief), waarbij eveneens de corrigerende handelingen (annulaties, correcties, …) worden bedoeld, die niet in een afzonderlijk ticket zijn opgenomen
  • maatstaf van heffing per toepasselijk btw-tarief
  • het bedrag van de verschuldigde btw
  • de korting en teruggegeven bedragen
  • identificatie van de kassa, indien de belastingplichtige gebruik maakt van meerdere kassa’s
  • het algoritme dat door het kassasysteem wordt aangemaakt op basis van alle PLU-gegevens op het ticket

  Deze vermeldingen zullen automatisch worden aangemaakt door het GKS.

  Lees meer
 • Wat doet een GKS?

  De controlemodule ontvangt de gegevens van alle handelingen die u intikt op de kassa. Bij het opmaken van de rekening versleutelt de smartcard de gegevens. Er wordt een digitale handtekening aangemaakt die wordt afgedrukt op het GKS-ticket. Alle gegevens worden bewaard in de controlemodule.

  Elke poging tot wijziging van de gegevens in de controlemodule wordt bij controle van de gegevensreeksen gedetecteerd.

  Dat betekent niet dat u geen fouten kan rechtzetten. Via uw tafelbeheer is het perfect mogelijk fout getikte gegevens te verwijderen, aan te passen of bestelde items te wijzigen als de klant van idee verandert.

  Alle wijzigingen of verwijderingen in de bestelling, zullen echter ook opgeslagen zijn in de controlemodule. Ze zijn bijgevolg zichtbaar op het GKS-ticket van de klant.

  Lees meer
 • Wat is een GKS?

  Een GKS bestaat uit een kassa, een controlemodule en een gepersonaliseerde kaart.

  De correcte term voor de kaart is een Vat Signing Card (VSC). In de volksmond hoort u ook wel eens spreken van ‘de smartcard’.

  Pas met zo’n kaart in de controlemodule, heeft u een operationeel systeem.

  Wilt u weten waar u zo'n systeem koopt?
  Wilt u weten hoe u uw smartcard bekomt?

  Lees meer