Welke fraude bestrijdt het GKS?

Btw-bonnetjes spelen een centrale rol bij een btw-fraudevorm, de zogenaamde zwarte verkopen. Daarbij verdwijnt zowel de aankoopsom als de verschuldigde btw volledig of deels in het zwarte circuit.

Een voorbeeld van het totaal verdwijnen van de verkoopsom, is wanneer de verkoop volledig uit het kassasysteem en/of de boekhouding wordt verwijderd nadat de klant betaald heeft. Dit is het makkelijkst voor aankopen die de klant cash betaalde of geen btw-bonnetje ontving.

Een voorbeeld van het gedeeltelijk achteroverdrukken van de aankoopsom, is wanneer men een lager bedrag aangeeft dan werkelijk werd betaald en op het bonnetje vermeld staat.

De fraude vermindert de inkomsten van de Staat op twee gebieden:

  • enerzijds is er de btw die niet wordt doorgestort
  • anderzijds een lagere inkomstenbelasting, omdat er minder omzet wordt aangegeven.