Waarom wordt een GKS ingevoerd?

Om de publieke diensten en noden te financieren zoals onderwijs, wegenaanleg en –onderhoud, medische zorg, pensioenen … heft de overheid belastingen.

Sommige belastingen verrekent ze direct op uw loon. Maar ook op goederen en diensten worden taksen geheven. Dat is de belasting op toegevoegde waarde, kortweg btw.

Omdat de overheid niet zelf kan instaan voor de inning van die belastingen, doen de ondernemers die deze goederen en diensten verkopen dat in haar plaats. Hij moet de verschuldigde btw doorstorten aan de Schatkist.

U als klant, krijgt een btw-bonnetje wanneer er u een maaltijd wordt verschaft. Zo weet u precies hoeveel u betaalde voor uw aankoop, en hoeveel daarvan dient om publieke noden te bekostigen.De bonnetjes zijn doorlopend genummerd en moeten worden ingeschreven in het dagboek van ontvangsten. Zo kan de administratie nagaan hoeveel btw door elke zaakvoerder moet worden doorgestort.

Een btw-bonnetje is dus het controledocument dat ons toelaat te controleren of de belasting die u op uw aankoop betaalde, ook effectief naar de schatkist vloeit.Omdat het om een papieren controlesysteem is, kan er jammer genoeg mee “gesjoemeld” worden. Btw-fraude dus. Daardoor loopt de Schatkist heel wat inkomsten mis. En elke burger deelt in dat verlies.

Om die fraude te bestrijden, wordt de GKS ingevoerd.