Waarom is het van belang dat ik er op let een GKS-ticket te krijgen?

16/12/2014

Alleen u kan ervoor zorgen dat dit systeem een effectief fraudebestrijdingsmiddel is door elke keer als u uw rekening nakijkt, er op te letten of u wel een GKS-ticket kreeg. Een GKS-ticket kan namelijk alleen worden afgeprint als de bestelling ook werkelijk door de controlemodule werd geregistreerd.

Door te controleren of uw ticket een GKS-ticket is, bent u dus zeker dat de bestelling door het systeem werd geregistreerd en dat de btw zal worden doorgestort. Eens geregistreerd, kunnen de gegevens namelijk niet meer veranderd worden.

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een “trainingsticket”.

Dat zijn tickets die met het systeem kunnen worden aangemaakt omdat men een nieuwe medewerker met de kassa leert werken. Als uw bestelling in een trainingsmodus zou worden ingetikt, kunt u dus probleemloos een ticket krijgen op het moment dat u de rekening vraagt. Maar zo’n ticket zal er niet uitzien als een GKS-ticket.

Andere vragen over dit thema

 • Waarom wordt een GKS ingevoerd?

  Om de publieke diensten en noden te financieren zoals onderwijs, wegenaanleg en –onderhoud, medische zorg, pensioenen … heft de overheid belastingen.

  Sommige belastingen verrekent ze direct op uw loon. Maar ook op goederen en diensten worden taksen geheven. Dat is de belasting op toegevoegde waarde, kortweg btw.

  Omdat de overheid niet zelf kan instaan voor de inning van die belastingen, doen de ondernemers die deze goederen en diensten verkopen dat in haar plaats. Hij moet de verschuldigde btw doorstorten aan de Schatkist.

  U als klant, krijgt een btw-bonnetje wanneer er u een maaltijd wordt verschaft. Zo weet u precies hoeveel u betaalde voor uw aankoop, en hoeveel daarvan dient om publieke noden te bekostigen.De bonnetjes zijn doorlopend genummerd en moeten worden ingeschreven in het dagboek van ontvangsten. Zo kan de administratie nagaan hoeveel btw door elke zaakvoerder moet worden doorgestort.

  Een btw-bonnetje is dus het controledocument dat ons toelaat te controleren of de belasting die u op uw aankoop betaalde, ook effectief naar de schatkist vloeit.Omdat het om een papieren controlesysteem is, kan er jammer genoeg mee “gesjoemeld” worden. Btw-fraude dus. Daardoor loopt de Schatkist heel wat inkomsten mis. En elke burger deelt in dat verlies.

  Om die fraude te bestrijden, wordt de GKS ingevoerd.

  Lees meer
 • Waarom alleen in de horecasector?

  Omdat de invoering van de GKS deel uitmaakt van een akkoord omtrent btw-verlaging dat de regering in december 2009 met de horecasector sloot.

  Andere sectoren kregen geen btw-verlaging. Zij zijn dan ook niet beoogd door de GKS.

  Het akkoord kwam op het volgende neer:

  • verlaging van de btw op ter plaatse geconsumeerde maaltijden van 21% naar 12% vanaf 01/01/2010.
  • invoering van een geregistreerd kassasysteem, waardoor de verkopen niet meer kunnen gemanipuleerd worden
  Lees meer
 • Welke fraude bestrijdt het GKS?

  Btw-bonnetjes spelen een centrale rol bij een btw-fraudevorm, de zogenaamde zwarte verkopen. Daarbij verdwijnt zowel de aankoopsom als de verschuldigde btw volledig of deels in het zwarte circuit.

  Een voorbeeld van het totaal verdwijnen van de verkoopsom, is wanneer de verkoop volledig uit het kassasysteem en/of de boekhouding wordt verwijderd nadat de klant betaald heeft. Dit is het makkelijkst voor aankopen die de klant cash betaalde of geen btw-bonnetje ontving.

  Een voorbeeld van het gedeeltelijk achteroverdrukken van de aankoopsom, is wanneer men een lager bedrag aangeeft dan werkelijk werd betaald en op het bonnetje vermeld staat.

  De fraude vermindert de inkomsten van de Staat op twee gebieden:

  • enerzijds is er de btw die niet wordt doorgestort
  • anderzijds een lagere inkomstenbelasting, omdat er minder omzet wordt aangegeven.
  Lees meer