Waarom ?

 • Oorsprong van de maatregel

  De voorbije jaren ondervonden alle economische sectoren de crisis aan den lijve. Zo ook de horecasector, die reeds haar bijzonderheden heeft met veel gelegenheidsarbeid, weersafhankelijkheid, een grote onderlinge en niet altijd eerlijke concurrentie ...

  Om dit op te vangen, werd in december 2009 een akkoord bereikt tussen de toenmalige regering en de sector.

  De kern van het akkoord:

  Vanaf 01/01/2010 een btw-verlaging van 21% naar 12% op restaurant- en cateringdiensten. Dit had twee concrete gevolgen :

  • De sector had meer inkomsten, want moest de btw-verlaging niet verrekenen in de verkoopprijs.
  • De staat had in tijden van crisis minder inkomsten uit btw.

  Als antwoord op de vraag waarom gunstmaatregelen werden toegestaan aan een fraudegevoelige sector, werd een engagement van de sector gevraagd inzake fraudebestrijding. In dit kader ging men akkoord met de invoering van een GKS op 01.01.2013

  Waarom invoering van het GKS op 01/01/2013?

  • Het gaf de overheid de tijd een systeem te ontwikkelen die de fraude binnen de sector effectief kan bestrijden, o.a. door de bestaande systemen in andere landen te bestuderen.
  • Het gaf de sector de tijd de crisis te bedwingen en - in de horecazaken waar het noodzakelijk was - een verwittingstraject op te starten.

  Wat gebeurde er sinds het akkoord?

  • De btw-verlaging wordt sinds 01/01/2010 toegepast
  • Het project ter ontwikkeling en invoering van het GKS liep vertraging op door de val van de regering Leterme en de aanslepende regeringsvorming
  • De regering besliste het project uit te stellen: Horecaondernemingen kunnen in 2014 reeds vrijwillig een GKS installeren en gebruiken. De verplichte (en gefaseerde) invoering gaat pas van start op 01.01.2015.

  Wat is de rol van de FOD Financiën in dit alles?

  In 2011 wees de regering de FOD Financiën aan voor de uitvoering van het project. In de schoot van de FOD werd een projectteam GKS opgericht.

  Dit team bestudeerde de bestaande kassasystemen met het oog op fraudebestrijding in andere landen en ontwikkelde zo een systeem voor België.

  Ook zocht het team contact met de betrokken partijen op het terrein. Door met de vakfederaties van zowel kassaproducenten als horeca rond de tafel te zitten, werd een inspanning geleverd om een systeem te ontwikkelen dat haalbaar is in de praktijk.

  Lees meer
 • Waarom wordt een GKS ingevoerd?

  Om de publieke diensten en noden te financieren zoals onderwijs, wegenaanleg en –onderhoud, medische zorg, pensioenen … heft de overheid belastingen.

  Sommige belastingen verrekent ze direct op uw loon. Maar ook op goederen en diensten worden taksen geheven. Dat is de belasting op toegevoegde waarde, kortweg btw.

  Omdat de overheid niet zelf kan instaan voor de inning van die belastingen, doen de ondernemers die deze goederen en diensten verkopen dat in haar plaats. Hij moet de verschuldigde btw doorstorten aan de Schatkist.

  U als klant, krijgt een btw-bonnetje wanneer er u een maaltijd wordt verschaft. Zo weet u precies hoeveel u betaalde voor uw aankoop, en hoeveel daarvan dient om publieke noden te bekostigen.De bonnetjes zijn doorlopend genummerd en moeten worden ingeschreven in het dagboek van ontvangsten. Zo kan de administratie nagaan hoeveel btw door elke zaakvoerder moet worden doorgestort.

  Een btw-bonnetje is dus het controledocument dat ons toelaat te controleren of de belasting die u op uw aankoop betaalde, ook effectief naar de schatkist vloeit.Omdat het om een papieren controlesysteem is, kan er jammer genoeg mee “gesjoemeld” worden. Btw-fraude dus. Daardoor loopt de Schatkist heel wat inkomsten mis. En elke burger deelt in dat verlies.

  Om die fraude te bestrijden, wordt de GKS ingevoerd.

  Lees meer
 • Welke fraude bestrijdt het GKS?

  Btw-bonnetjes spelen een centrale rol bij een btw-fraudevorm, de zogenaamde zwarte verkopen. Daarbij verdwijnt zowel de aankoopsom als de verschuldigde btw volledig of deels in het zwarte circuit.

  Een voorbeeld van het totaal verdwijnen van de verkoopsom, is wanneer de verkoop volledig uit het kassasysteem en/of de boekhouding wordt verwijderd nadat de klant betaald heeft. Dit is het makkelijkst voor aankopen die de klant cash betaalde of geen btw-bonnetje ontving.

  Een voorbeeld van het gedeeltelijk achteroverdrukken van de aankoopsom, is wanneer men een lager bedrag aangeeft dan werkelijk werd betaald en op het bonnetje vermeld staat.

  De fraude vermindert de inkomsten van de Staat op twee gebieden:

  • enerzijds is er de btw die niet wordt doorgestort
  • anderzijds een lagere inkomstenbelasting, omdat er minder omzet wordt aangegeven.
  Lees meer