Verandert er iets voor mij als klant?

22/03/2018

In zaken die met een GKS werken, zal u geen btw-bonnetje meer ontvangen. Het GKS-ticket is rekening en btw-bonnetje inéén.

In zaken waar nog geen GKS-ticket verplicht is, zult u nog steeds het traditionele papieren btw-bonnetje ontvangen als u ter plaatse een maaltijd nuttigt.