Registratie

 • Wat houdt deze online registratie in voor de verdelers?

  Als verdeler van GKS-onderdelen, maakt u eerst een account aan in de registratiemodule GKS voor verdelers. We raden aan u uw account aan te maken van zodra u kennis heeft van een certificatiedossier van de producent(en) voor wie u toestellen verdeelt. Uw producent kan u namelijk geen toestellen toewijzen als u nog niet over een account beschikt.

  De toegang tot de registratiemodule gebeurt via uw e-ID, uw burgertoken of uw commercieel certificaat klasse III.

  Enkel de persoon die over de rol van wettelijk vertegenwoordiger en de persoon die door de wettelijk vertegenwoordiger de rol van 'lokaal beheerder' werd toegekend, heeft toegang tot de registratiemodule.

  De rol van wettelijk vertegenwoordiger kunt u op 2 manieren verkrijgen:

  • ofwel bij het KBO. U richt zich daarvoor tot een ondernemingsloket. Een overzicht van de ondernemingsloketten en hun contactgegevens vindt u op de site van de FOD Economie via deze link.
  • ofwel bij de RSZ via deze link. In geval van problemen kunt u het RSZ contactcenter ERANOVA bereiken op het nummer 0251 151 51.

  De wettelijk vertegenwoordiger of lokaal beheerder activeert in de applicatie van de RSZ de hoedanigheid Dienstverlener Financiën. De Dienstverlener Financiën kan alle rollen die in het kader van e-services van de FOD Financiën werden ontworpen, raadplegen en toekennen aan leden van de onderneming.

  Vervolgens duidt de Dienstverlener Financiën de personen in de onderneming aan die de registratieplichten in de toepassing zullen vervullen. Daarvoor kent men hen in de RSZ-toepassing de rol van Verdelers (GKS) toe.

  De personen met de rol van Verdelers (GKS), zullen vanaf dan online volgende gegevens moeten registreren:

  • de productnummers : zodra uw account is aangemaakt, zult u de lijst met productnummers die uw producent aan u toewees, zien verschijnen
  • de koper van het toestel: dit betekent dat u elk productnummer uit uw lijst zult moeten toekennen aan een horeca uitbater

  De gebruikersgids van de registratiemodule GKS helpt u stap voor stap door uw registratieplicht en helpt u bij het beheer van uw toestellen

  Hoe u als wettelijk vertegenwoordiger taken delegeert door derden administratieve rollen toe te kennen, vindt u terug in de informatiebrochure van Fedict over elektronisch rollenbeheer in uw onderneming via deze link.

  Lees meer
 • Hoe de registratieplicht vervullen als men zowel producent als verdeler van GKS-onderdelen is.

  De wettelijk vertegenwoordiger of lokale beheerder activeert in de RSZ-applicatie de rol van dienstverlener Financiën. Deze kent op zijn beurt in dezelfde toepassing de rol van Producent toe aan de personen die uw registratieplichten als producent zullen beheren. Uw account als producent/invoerder in de GKS-registratiemodule wordt door de bevoegde dienst aangemaakt bij ontvangst van uw eerste certificatieaanvraag.

  De wettelijk vertegenwoordiger of lokale beheerder activeert in de RSZ-applicatie de rol van dienstverlener Financiën. Deze kent op zijn beurt in dezelfde toepassing de rol van Verdelers (GKS) toe aan de personen die de registratieplichten van verdelers zullen beheren. Uw account als verdeler in de GKS-registratiemodule maakt u zelf aan in de toepassing Geregistreerd Kassasysteem voor verdelers.

  De details leest u in volgende FAQ's:

  Wat houdt de registratieplicht in voor producenten?
  Wat houdt de registratieplicht in voor verdelers?

  Lees meer
 • Wie van de onderneming heeft toegang tot de registratiemodule ?

  De toegang tot de registratiemodule gebeurt via uw e-ID, uw burgertoken of uw commercieel certificaat klasse III.

  Enkel de persoon die over de rol van wettelijk vertegenwoordiger beschikt, zal zich toegang tot de registratiemodule kunnen verschaffen en de registratieverplichtingen uitvoeren.

  Om te weten wie de wettelijke vertegenwoordigers van uw onderneming zijn, raadpleegt u de KBO. De Rechtbank van Koophandel is bevoegd voor het toekennen en wijzigen van de rol van wettelijke vertegenwoordiger van een vennootschap.

  Vervolgens moet de wettelijk vertegenwoordiger of de lokale beheerder de personen in de onderneming aanduiden die de registratieplichten in de toepassing zullen vervullen. Afhankelijk van uw eigen rol, kent u uzelf en/of de overige personeelsleden hetzij de rol Producent, hetzij de rol Verdelers (GKS) toe.

  Hoe u als wettelijk vertegenwoordiger taken delegeert door derden administratieve rollen toe te kennen, vindt u terug in de informatiebrochure van Fedict over elektronisch rollenbeheer in uw onderneming via deze link.

  Lees meer
 • Hoe een bestaand kassatoestel registreren dat we opwaarderen tot GKS?

  In die situatie bezit de horeca-uitbater al een kassasysteem dat mits een aantal aanpassingen identiek zal zijn aan het model waarvoor de producent van het toestel een GKS-certificaat ontving.

  De uitbater zal dan enkel nog een gecertificeerd FDM-model aanschaffen, en online de VSC-kaart bestellen bij de FOD Financiën.

  Een dergelijk systeem correct registreren verloopt als volgt:

  de verdeler die de aanpassing van het bestaand kassatoestel zal doorvoeren, geeft het serienummer van het kassatoestel in kwestie door aan de producent van het model

  de producent

  • registreert het ontvangen serienummer
  • kent het toestel toe aan de verdeler die de aanpassing zal doorvoeren

  de verdeler kent het toestel toe aan de vestiging van de onderneming waar het toestel zich reeds bevindt

  de uitbater

  • bevestigt de levering
  • koppelt de FDM aan het toestel
  • vraagt de VSC aan
  • activeert het GKS
  Lees meer
 • Wat is het gevolg van niet of laattijdige registreren ?

  De horeca-uitbater kan pas zijn VSC-kaart online aanvragen als men, dankzij de registratie van de producent en de verdeler, weet aan welke kassa of FDM de VSC-kaart moet worden toegekend.

  Het niet of laattijdig voldoen aan uw registratieplicht kan er dus toe leiden dat uw klant als horeca-uitbater niet in staat is zijn/haar VSC-kaart aan te vragen en daarbij:

  • niet van de sociale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan het in gebruik nemen van een GKS in zijn/haar zaak kan genieten
  • mogelijks de hem/haar gestelde deadline van operationalisering van het systeem in zijn/haar zaak niet haalt
  • uw klant bijgevolg een boete wordt opgelegd wegens het niet werken met het bij wet voorgeschreven GKS
  Lees meer
 • Wat houdt deze online registratie in voor de producenten?

  Voor producenten en invoerders van GKS-onderdelen maakt de bevoegde dienst een account aan in de GKS-applicatie voor producenten bij ontvangst van de eerste certificatieaanvraag. U ontvangt een mail van zodra de account is geactiveerd.

  Vanaf dan heeft u toegang tot de registratiemodule via uw e-ID, uw burgertoken of uw commercieel certificaat klasse III.

  Enkel de persoon die over de rol van wettelijk vertegenwoordiger en de persoon die door de wettelijk vertegenwoordiger de rol van 'lokaal beheerder' werd toegekend, heeft toegang tot de registratiemodule.

  De rol van wettelijk vertegenwoordiger kunt u op 2 manieren verkrijgen:

  • ofwel bij het KBO. U richt zich daarvoor tot een ondernemingsloket. Een overzicht van de ondernemingsloketten en hun contactgegevens vindt u op de site van de FOD Economie via deze link
  • ofwel bij de RSZ via deze link. In geval van problemen kunt u het RSZ contactcenter ERANOVA bereiken op het nummer 0251 151 51.

  De wettelijk vertegenwoordiger of lokaal beheerder activeert in de applicatie van de RSZ de hoedanigheid Dienstverlener Financiën. De Dienstverlener Financiën kan alle rollen die in het kader van e-services van de FOD Financiën werden ontworpen, raadplegen en toekennen aan leden van de onderneming.

  Vervolgens duidt de Dienstverlener Financiën de personen in de onderneming aan die de registratieplichten in de toepassing zullen vervullen. Daarvoor kent men hen in de RSZ-toepassing de rol van Producent toe.

  Zij zullen volgende gegevens moeten registreren:

  • de productnummers
  • de verdeler aan wie u die productnummers verdeelde

  Als gevolg van die registratie, wordt voor elke verdeler van uw producten een automatisch samengestelde lijst van productnummers aangemaakt. Die wordt weergegeven op het ogenblik dat uw verdeler de applicatie opent om aan zijn/haar registratieplicht te voldoen.

  De gebruikersgids van de registratiemodule GKS helpt u stap voor stap door uw registratieplicht en helpt u bij het beheer van uw toestellen achteraf.

  Hoe u als wettelijk vertegenwoordiger taken delegeert door derden administratieve rollen toe te kennen, vindt u terug in de informatiebrochure van Fedict over elektronisch rollenbeheer in uw onderneming via deze link.

  Lees meer
 • Vanaf wanneer kunnen we onze gecertificeerde systemen online registreren?

  De webapplicatie waarin u de gecertificeerde toestellen online registreert, is beschikbaar sinds 20.12.2013.

  Producenten van GKS-onderdelen hebben toegang tot de applicatie van zodra de bevoegde dienst hun account aanmaakt. Dat gebeurt naar aanleiding van de eerste certificatieaanvraag die u als producent indient. U ontvangt een e-mail zodra uw account is aangemaakt.

  Als de bevoegde dienst van de FOD Financiën een toestel certificeert, kent hij u in de webapplicatie een certificaatnummer toe. Een automatische e-mail brengt u hiervan op de hoogte.

  Vanaf dat ogenblik kunt u als producent de voor verkoop bestemde gecertificeerde toestellen online registreren en toewijzen.

  Verdelers van GKS-onderdelen raden we aan de aanmaak van hun account aan te vragen zodra ze kennis hebben van een certificatiedossier van de producent(en) voor wie zij de toestellen verdelen. Uw producent kan u namelijk geen toestellen toekennen als u nog niet over een account beschikt.

  Lees meer