Waar dienen we de aanvraag tot certificatie in ?

Waar dienen we de aanvraag tot certificatie in ?

11/07/2016

U kunt dit persoonlijk indienen op de kantoren van de bevoegde dienst, of per post op volgend adres : FOD Financiën t.a.v. Werkgroep GKS, North Galaxycomplex Toren A17, Koning Albert II-laan 33 bus 484, 1030 Schaarbeek