Waarom ?

 • Ontstaat er door het GKS geen concurrentievervalsing?

  Elke zaak die jaarlijks voor minstens 25.000 euro restaurant- of cateringdiensten verricht, dient een GKS te gebruiken. Het is dan ook voor deze diensten dat de inrichtingen een btw-verlaging van 21% naar 12% genieten.

  In die zin is er geen concurrentievervalsing tussen een café/tea-room en een restaurant/brasserie. Het café dat snacks aanbiedt, dient dezelfde regels toe te passen als het restaurant.

  Het enige verschil bestaat erin dat een café/tea-room meer kans heeft om onder de grens van 25.000 euro te blijven. Zij zullen eerder met btw-bonnetjes moeten werken in plaats van met een GKS. Dit terwijl een restaurant door de aard van zijn activiteit zo goed als zeker is een GKS nodig te hebben.

  Lees meer
 • Hoe zeker is het dat het GKS in zijn huidige vorm blijft bestaan?

  De invoering van het GKS in de horecasector werd opgenomen in het regeerakkoord van de huidige regering. Aangezien de eerder toegekende btw-verlaging wordt behouden, is het ook logisch dat het GKS, als wederdienst vanwege de horecasector, er komt.

  De reeds vrijwillig geïnstalleerde GKS bewijzen dat het systeem technisch op punt staat. Wat wel steeds openstaat voor bijsturing, zijn de doelstellingen van de kassa. Momenteel is de doelstelling beperkt tot het voorkomen van btw-fraude binnen de horecasector. De mate waarin de aanwending van het systeem in de toekomst evolueert, is een zaak tussen de sector en de regering.

  Lees meer
 • Oorsprong van de maatregel

  De voorbije jaren ondervonden alle economische sectoren de crisis aan den lijve. Zo ook de horecasector, die reeds haar bijzonderheden heeft met veel gelegenheidsarbeid, weersafhankelijkheid, een grote onderlinge en niet altijd eerlijke concurrentie ...

  Om dit op te vangen, werd in december 2009 een akkoord bereikt tussen de toenmalige regering en de sector.

  De kern van het akkoord:

  Vanaf 01/01/2010 een btw-verlaging van 21% naar 12% op restaurant- en cateringdiensten. Dit had twee concrete gevolgen :

  • De sector had meer inkomsten, want moest de btw-verlaging niet verrekenen in de verkoopprijs.
  • De staat had in tijden van crisis minder inkomsten uit btw.

  Als antwoord op de vraag waarom gunstmaatregelen werden toegestaan aan een fraudegevoelige sector, werd een engagement van de sector gevraagd inzake fraudebestrijding. In dit kader ging men akkoord met de invoering van een GKS op 01.01.2013

  Waarom invoering van het GKS op 01/01/2013?

  • Het gaf de overheid de tijd een systeem te ontwikkelen die de fraude binnen de sector effectief kan bestrijden, o.a. door de bestaande systemen in andere landen te bestuderen.
  • Het gaf de sector de tijd de crisis te bedwingen en - in de horecazaken waar het noodzakelijk was - een verwittingstraject op te starten.

  Wat gebeurde er sinds het akkoord?

  • De btw-verlaging wordt sinds 01/01/2010 toegepast
  • Het project ter ontwikkeling en invoering van het GKS liep vertraging op door de val van de regering Leterme en de aanslepende regeringsvorming
  • De regering besliste het project uit te stellen: Horecaondernemingen kunnen in 2014 reeds vrijwillig een GKS installeren en gebruiken. De verplichte (en gefaseerde) invoering gaat pas van start op 01.01.2015.

  Wat is de rol van de FOD Financiën in dit alles?

  In 2011 wees de regering de FOD Financiën aan voor de uitvoering van het project. In de schoot van de FOD werd een projectteam GKS opgericht.

  Dit team bestudeerde de bestaande kassasystemen met het oog op fraudebestrijding in andere landen en ontwikkelde zo een systeem voor België.

  Ook zocht het team contact met de betrokken partijen op het terrein. Door met de vakfederaties van zowel kassaproducenten als horeca rond de tafel te zitten, werd een inspanning geleverd om een systeem te ontwikkelen dat haalbaar is in de praktijk.

  Lees meer