Ik kan niet registreren. Waar loopt het fout?

Ik kan niet registreren. Waar loopt het fout?

02/03/2015

De GKS-applicatie is een zogenaamde e-government toepassing. Dat betekent dat :

-u verschillende identificatieschermen moet doorlopen op basis van uw token of e-ID

- gegevens uit verschillende databanken met elkaar in verband worden gebracht

Het kan dan ook op meerdere punten fout lopen. Hier vindt u een overzicht van de mogelijke problemen en hun oplossing.  Lees ze allemaal eens door. Zo kunt u meerdere problemen ineens voorkomen.

1. Hoe aanmelden/inloggen?

1.met uw e-ID

U heeft hiervoor een PC en een kaartlezer nodig.

2. met uw token

een kaartje met codes dat u toelaat beveiligd aan te loggen in e-gov toepassingen. U kunt zo'n kaartje gratis aanvragen via de federale portaalsite http://www.belgium.be klik op «Token aanvragen» op de onthaalpagina. Zorg ervoor dat u uw identiteitskaart bij de hand heeft als u dit doet.

2. het token werkt niet / het systeem kan de kaart niet lezen / problemen met de PIN-code

Uw PC moet over de juiste software beschikken. U kan die vinden op de website  http://eid.belgium.be (Quick Install). Meer informatie over de eID en de kaartlezer zijn beschikbaar op deze site.

Als u het programma installeerde, maar uw kaart nog niet leesbaar is, moet u mogelijks uw browserinstelling vernieuwen. Ook dat doet u via Fedict op volgend adres : http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/hulp_nodig_/problemen_met_de_i...

Lukt het nog niet?

Contacteer even  hun helpdesk. Hun gegevens staan op de site.

3. De horeca onderneming staat niet in de lijst van te selecteren ondernemingen   /

4. Na het aanmelden als onderneming, verschijnt de foutmelding : internal server error  

Elke e-gov toepassing is verbonden met bepaalde 'rollen' die u nominatief aan personen in uw onderneming(en) moet toekennen. Als uw horeca onderneming niet in de lijst met te selecteren bedrijven voorkomt, heeft u in die onderneming nog niemand belast met e-gov rollen.

Voor het gebruik van de GKS-toepassing moet u over de rol van wettelijk vertegenwoordiger beschikken.

 

Via de public search functie van het KBO kan u zelf nagaan wie over welke rol beschikt in het kader van wettelijke formaliteiten die u al via e-gov services uitvoert. Als blijkt dat de persoon die de registratieverplichtingen GKS zal uitvoeren geen rol werd toegekend, neem dan even contact op met de helpdesk KBO. Hun gegevens staan op het zoekscherm van de public search site.

U vindt de public search site van KBO op volgend adres : http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html;jsessionid=C50...

Hou er rekening mee dat er meerdere dagen verlopen tussen het op punt stellen van uw ondernemingsgegevens in de KBO en het beschikbaar zijn van deze gegevens in de GKS-toepassing

 

5. Ik kan in de GKS-toepassing mijn zaak niet registreren/ mijn etablissement niet selecteren via "toon lijst"

Dat betekent dat uw gegevens in de KBO niet actueel zijn. De GKS-toepassing ontleent de ondernemingsgegevens aan de KBO. Om in de GKS-toepassing uw verplichtingen te kunnen nakomen, moeten volgende zaken bij de KBO in orde zijn :

u beschikt over de rol van wettelijk vertegenwoordiger in het kader van e-governement

toepassingen voor uw HORECA onderneming, én

al uw uitbatingen werden bij de KBO aangegeven

 U moet dus eerst uw KBO-gegevens op punt stellen. U kan daarvoor terecht bij de helpdesk KBO via http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html;jsessionid=C50...

6. andere technische problemen 

Bel onze ICT-hulplijn op het nummer 0257 257 57 en kies optie 2 : een technisch probleem

Zij helpen u graag. Deze dienst is elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur.