Wat als ik met een GKS werk en de juridische entiteit van mijn zaak wijzig?

Het voldoen aan de registratieverplichtingen van het GKS, zorgt ervoor dat elk afzonderlijk GKS-onderdeel aan een onderneming op een bepaalde locatie - lees btw-nummer- wordt toegekend. Stel, u runt vandaag uw restaurant als eenmanszaak en gebruikt een GKS. Volgend jaar besluit u de eenmanszaak om te vormen tot bvba. Uiteraard wil u gewoon de GKS die u nu in uw eenmanszaak gebruikt gewoon verder gebruiken. Het enige verschil is dat het GKS niet langer door de eenmanszaak zal gebruikt worden, maar door de bvba.

Het gebruik van een GKS houdt in dat uw verkopen in ononderbroken reeks bewaard worden en blijven, ook als u tijdens uw loopbaan de juridische entiteit van uw onderneming wijzigt. Uit praktisch oogpunt vormt dit geen bezwaar voor het gebruik van een GKS, en wel om volgende redenen :

 • het is perfect mogelijk gelijktijdig zaakvoerder te zijn van meerdere juridische entiteiten. Om de GKS correct verder te kunnen gebruiken, zal u de eenmanszaak het systeem moeten verkopen aan de bvba.
 • De registratieverplichtingen inzake GKS zijn administratief, en hebben geen invloed op het effectief gebruik van het systeem in uw zaak van zodra u het systeem activeerde

Concreet gaat het als volgt in zijn werk:

 • U richt een bvba op, maar doekt de eenmanszaak nog niet op. U beschikt nu over 2 btw-nummers. Eén van de eenmanszaak, en één van de bvba. Zorg ervoor dat u ook voor de bvba de rol van wettelijk mandataris bekleedt.
 • U logt in op de registratiemodule GKS. Elke btw-nummer waaronder horeca activiteiten plaatsvinden, beschikt over een account in de toepassing. Omdat u nu wettelijk mandataris van 2 ondernemingen bent, verschijnt een keuzelijst met beide ondernemingen, vooraleer verder te gaan naar de juiste account in de toepassing.
 • U wil de GKS overdragen naar de bvba, dus log eerst in als eenmanszaak.
  Verkoop zowel de kassa als de FDM toe aan uw bvba
  Verlaat de toepassing
 • Log opnieuw in als bvba
  Accepteer de levering van de kassa en de FDM die u zonet als eenmanszaak aan uw bvba verkocht
  Koppel de kassa en de FDM
  Vraag nu uw VSC aan voor de bvba
  Log uit

In afwachting van de ontvangst van uw nieuwe VSC op naam van uw bvba, werkt u gewoon verder met het GKS dat werd geactiveerd met de VSC die aan de eenmanszaak werd toegewezen.

Bij ontvangst van de nieuwe VSC, haalt u de VSC van de eenmanszaak uit de FDM. U vervangt ze door de VSC van uw bvba en activeert opnieuw de GKS met de bijgeleverde VSC-codes van uw bvba. Vanaf nu worden alle handelingen van het GKS geregistreerd onder uw bvba.

De gedeactiveerde VSC stuurt u terug naar de bevoegde dienst op het adres:

FOD Financiën / Werkgroep GKS
North Galaxycomplex Toren A27
Koning Albert II-laan 33 bus 484
BE - 1030 Schaarbeek

Het is nu aan u om te beslissen of u de eenmanszaak ontbindt, of er een andere invulling aan geeft.

Lees hier waar u de rol van wettelijk mandataris bekomt