Wat is het verschil tussen werken met een btw-bonnetje en een GKS-ticket?

Een btw-bonnetje of een GKS-ticket moet aan de klant worden uitgereikt om aan te tonen welke handelingen u verrichtte en hoeveel btw er werd op betaald. Btw-bonnetjes en GKS-tickets dienen dus voor de administratie als controledocumenten.

Btw-bonnetje

Het papieren btw-bonnetje bestelt u bij een erkende drukker. U moet het btw-bonnetje uitreiken voor het verschaffen van maaltijden en bijhorende dranken. De dubbels van de bonnetjes bewaart u. U houdt ook een dagboek van ontvangsten bij waarin u dagelijks de nummers noteert van de btw-bonnetjes die u die dag uitreikte.

Het papieren btw-bonnetje kan vervangen worden door een volledige factuur mits deze factuur aan de klant wordt uitgereikt bij het beëindigen van de dienst. De klant moet dus uw zaak verlaten met de factuur op zak.

GKS-ticket

Alle horeca-activiteiten moeten met behulp van het GKS geregistreerd worden. Het afgedrukte ticket wordt uitgereikt aan de klant. Precies om te garanderen dat alle handelingen ingetikt worden in het GKS, kan een GKS-ticket nooit vervangen worden door een factuur, zelfs niet wanneer deze wordt uitgereikt bij de beëindiging van de dienst.

Omdat een GKS al uw handelingen registreert en bewaart, zult u geen btw-bonnetje meer moeten uitreiken of dagboek van ontvangsten moeten bijhouden. Heeft u meerdere inrichtingen, moet u wel nog een centralisatiedagboek bijhouden. Bovendien moet u dagelijks rapporten aanmaken met behulp van de kassa. Op basis van de rapporten die de kassa kan aanmaken, kunt u op een eenvoudige manier uw btw-aangifte (maand- of kwartaalaangifte) invullen

Voorbeeld

U bent een bakker met een verbruikssalon die minstens 25.000 euro van zijn omzet realiseert uit restaurant- of cateringdiensten? Dan moet u een GKS-tickets uitreiken voor al uw verkopen, zowel in het verbruikssalon als in de bakkerij.

Bereikt u de 25.000 euro niet, dan moet u enkel voor de maaltijden en de bijhorende dranken verschaft in het verbruikssalon een btw-bonnetje uitreiken. Voor wat u in de bakkerij verkoopt, moet u geen btw-bonnetje uitreiken.