Gevolgen

 • Moet ik mijn elektronische of PC-gebaseerde kassa vervangen ?

  Het GKS werd zo ontworpen dat de meerderheid van de recente systemen aanpasbaar zullen zijn. Vraag zeker na bij uw verdeler.

  De fiscale datamodule bestond tot op heden nog niet. Die zult u in elk geval moeten kopen.

  Lees meer
 • Wat gebeurt er met de oude kassavergunning van de aanschrijving nr. 6/1999?

  Uw oude kassavergunning van de aanschrijving nr. 6/1999 houdt in dat uw kasticket het btw-bonnetje vervangt. Deze tolerantie verdwijnt grotendeels op 01.01.2015. Vanaf 01.01.2015 kunnen geen nieuwe vergunningen meer worden aangevraagd of verkregen.

  Diegenen die de 25.000 euro niet bereiken, zijn vanaf 01.01.2015 verplicht btw-bonnetjes uit te reiken voor de verschafte restaurant- en cateringdiensten. Op deze datum vervalt dan ook hun oude kassavergunning.

  Diegenen die de  25.000 euro bereiken of overschrijden, zijn gehouden, vanaf 01.01.2015 en tot de ingebruikname van het GKS, een verantwoordingsstuk uit te reiken voor de verschafte restaurant- of cateringdiensten. Bij wijze van administratieve tolerantie en omwille van praktische redenen, wordt de keuze van het type verantwoordingsstuk overgelaten aan de betrokken belastingplichtigen. Dit document kan bijvoorbeeld bestaan uit een gewoon kasticket in het kader van de aanschrijving nr. 6/1999, ongeacht of deze kassa al dan niet werd goedgekeurd door de administratie.

  Wat is het verschil weten tussen werken met een btw-bonnetje en een GKS-ticket?
  Wilt u weten of u een GKS nodig heeft?

  Lees meer
 • Wat gebeurt er met de oude kassavergunning van de beslissing nr. E.T.103.592?

  Uw oude kassavergunning van beslissing nr. E.T. 103.592 houdt in dat uw kasticket het btw-bonnetje vervangt. Deze tolerantie verdwijnt grotendeels op 01.01.2015. Vanaf 01.01.2015 kunnen geen nieuwe vergunningen meer worden aangevraagd of verkregen.

  Deze vergunning zal echter blijven bestaan in zeer beperkte gevallen, namelijk voor hotels die zich beperken tot handelingen van activiteitencluster 1.

  Diegenen die de 25.000 euro niet bereiken, zijn vanaf 01.01.2015 verplicht btw-bonnetjes uit te reiken voor de verschafte restaurant- en cateringdiensten. Op deze datum vervalt dan ook hun oude kassavergunning.

  Diegenen die de 25.000 euro bereiken of overschrijden, zijn gehouden, vanaf 01.01.2015 en tot de ingebruikname van het GKS, een verantwoordingsstuk uit te reiken voor de verschafte restaurant- of cateringdiensten. Bij wijze van administratieve tolerantie en omwille van praktische redenen, wordt de keuze van het type verantwoordingsstuk overgelaten aan de betrokken belastingplichtigen. Dit document kan bijvoorbeeld bestaan uit een gewoon kasticket in het kader van de beslissing nr. E.T. 103.592, ongeacht of deze kassa al dan niet werd goedgekeurd door de administratie.

  Wat is het verschil tussen werken met een btw-bonnetje en een GKS-ticket?

  Lees meer
 • Wat verandert er aan de forfaitaire regeling ?

  Bepaalde belastingplichtigen hebben de mogelijkheid de forfaitaire regeling toe te passen waarbij hun omzet op forfaitaire manier wordt bepaald.

  De belastingplichtige die restaurant- of cateringdiensten verricht, moet vanaf 1 januari 2015 hetzij een btw-bonnetje, hetzij een GKS-ticket uitreiken. Alle maaltijden die worden verschaft in het verbruikssalon van bijvoorbeeld een bakker of ijsbereider zijn restaurantdiensten. Hiertoe behoren bijvoorbeeld croissants, gebak, ijsjes, wafels, broodjes... Wanneer een slager een communiefeest, barbecue... verzorgt, is dit een cateringdienst.

  De belastingplichtige die restaurant- of cateringdiensten verricht, moet de grens van 25.000 euro toepassen om te bepalen of hij gehouden is btw-bonnetjes of GKS-tickets uit te reiken. Dit geldt onder andere ook voor de slager, bakker, ijsbereider, caféhouder of frituurexploitant die momenteel gebruikmaakt van de forfaitaire regeling.

  Indien u de 25.000 euro niet bereikt, moet u vanaf 01.01.2015 btw-bonnetjes uitreiken voor de verschafte restaurant- en cateringdiensten.

  Indien u de 25.000 euro  bereikt of overschrijdt, zal u dienen over te gaan naar het gebruik van het GKS en GKS-tickets uit te reiken voor alle verrichte horecahandelingen. Tussen 01.01.2015 en de ingebruikname van het GKS, moet u een verantwoordingsstuk naar keuze uitreiken voor de restaurant- of cateringdiensten die u verschaft (bijvoorbeeld een gewoon kasticket of een btw-bonnetje).

  Lees meer
 • Ik bereik 25.000 euro of meer. Wat zijn de gevolgen?

  Van zodra de 25.000 euro bereikt of overschreden wordt, bent u verplicht GKS-tickets uit te reiken. Vanaf dan zal u altijd een GKS moeten blijven gebruiken. Ook als uw activiteit nadien evolueert naar een situatie waar de omzet uit de restaurant- en cateringdiensten toch weer minder dan 25.000 euro gaan uitmaken van de totale horecaomzet.

  Pas als u uw activiteit met betrekking tot restaurant- en cateringdiensten volledig en definitief stopzet, mag u het GKS van de hand doen.

  Voorbeeld

  U heeft een Chinees restaurant. De klanten kunnen ter plaatse dineren, of een afhaalmenu meenemen. In 2016 werd 10.000 euro van uw omzet gerealiseerd door restaurant- en cateringdiensten. U moet dus geen GKS-tickets uitreiken. In 2017 blijft dit zo. In 2018 vloeit 30.000 euro van uw totale omzet voort uit wat ter plaatse wordt geconsumeerd. Gevolg: u moet een GKS in gebruik nemen.

  Door omstandigheden bent u in 2020 verplicht u hoofdzakelijk op afhaalmaaltijden te focussen, waardoor in dat jaar slechts 5.000 euro realiseert uit restaurant- en cateringdiensten. Toch zult u gewoon verder moeten werken met een GKS. Pas als u beslist uw zaak zo aan te passen dat er niet meer ter plaatse kan worden geconsumeerd en er enkel nog afhaalmaaltijden mogelijk zijn, mag u het GKS van de hand doen.

  Lees meer