Een GKS kopen

 • Waar koop/krijg ik mijn gepersonaliseerde "smartcard" ?

  U vraagt de VAT Signing Card online aan bij de FOD Financiën. Wij personaliseren uw kaart door de versleuteling te koppelen aan uw btw-nummer.

  Lees meer
 • Hoe denkt u ons te beschermen tegen prijsafspraken ?

  Bij de ontwikkeling van het systeem werden alle mogelijkheden voorzien die een maximale en vrije productkeuze voor de gebruiker garanderen.

  Prijsafspraken binnen een sector kunnen echter nooit worden voorkomen. Daarom heeft de wetgever ook een strafrechtelijke procedure voor dergelijke misdrijven voorzien. Daarvan bedient men zich mochten zulke feiten aan het licht komen.

  Lees meer
 • Moet ik die kosten alleen dragen of is er steun ?

  Momenteel zijn er geen financiële tussenkomsten voorzien. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan zult u die informatie ook op deze website terugvinden.

  De kosten zijn natuurlijk wel aftrekbaar als investeringskosten.

  Bovendien kunt u als KMO vanaf 01/01/2014 genieten van de éénmalig verhoogde investeringsaftrek ten belope van 4% van de aanschaffingswaarde van uw GKS.

  Meer informatie omtrent deze verhoogde investeringsaftrek en de voorwaarden, vindt u in art. 201 van het wetboek van inkomstenbelasting of in artikel 51 van de Programmawet van 26 december 2013.

  Lees meer
 • Hoeveel kost een GKS ?

  Daarover kan geen uitspraak gedaan worden omdat het vrijemarktprincipe hier speelt.

  Zoals met alle producten op de vrije markt, raden wij aan u goed te informeren, prijzen te vergelijken en de kleine lettertjes rond dienstverlening en onderhoudscontracten grondig na te lezen.

  Lees meer
 • Kan ik dit tweedehands kopen ?

  Als een horeca-uitbater zijn zaak stopzet, laat hij dit weten aan de FOD Financiën (secr.gskce@minfin.fed.be), die zijn VAT Signing Card zal deactiveren. Hij houdt die VSC bij als onderdeel van zijn boekhouding. Hetzelfde geldt voor de FDM, ook deze mag nooit doorverkocht worden en moet bewaard blijven zoals de rest van de boekhouding. De kassa mag wel tweedehands worden doorverkocht, na het nemen van een volledige back-up, die eveneens bewaard moeten worden.

  Als bestaande onderneming die een tweedehandssysteem koopt ter vervanging van het oude, kunt u gewoon uw bestaande FDM aan deze kassa koppelen. Als u een starter bent, zult u enkel nog uw eigen smartcard online moeten aanvragen.

  Lees meer
 • Kan ik de onderdelen bij verschillende producenten/ verdelers kopen?
 • Hoe weet ik welke types gecertificeerd zijn ?

  Producenten van FDM's of kassasystemen kunnen sinds eind 2013 hun aanvraag tot certificatie indienen. De administratie heeft ook nog enkele weken nodig om de certificatietesten uit te voeren.

  De reeds gecertificeerde modellen kunt u raadplegen via de overzichtslijst die u terugvindt in het menu onder "gecertificeerde systemen" van deze website. De lijst wordt wekelijks aangepast. Zo kunt u steeds nagaan of het model dat u overweegt te kopen inderdaad een gecertificeerd model is.

  Mocht u een aankoop overwegen van een nog niet gecertificeerd model van een GKS-onderdeel, let er dan op dat uw aankoopmodaliteiten garanderen dat het systeem kan worden aangepast aan de GKS-vereisten.

  Lees meer
 • Zal de FOD Financiën het systeem zelf verkopen ?

  Neen.

  Wel wordt de gepersonaliseerde VAT Signing Card online bij Financiën aangevraagd en toegekend. Die aanvraag en de kaart zelf zijn gratis.

  Om te vermijden dat kaarten veelvuldig verloren gaan, zullen duplicaten niet gratis zijn. Meer informatie daarover vindt u in de toekomst op deze site.

  De kassa's en fiscale datamodules koopt u op de vrije markt.

  Lees meer
 • Waar koop ik een GKS ?

  De smartcard die u in de controlemodule moet inbrengen, zult u online moeten aanvragen bij de FOD Financiën.

  De kassa en de controlemodule zijn in de handel te verkrijgen.

  Lees meer