Nieuws

  1. 13,5% investeringsaftrek voor GKS

    In antwoord op de mondelinge parlementaire vraag nr. 9572 van 22/02/2016 heeft de Minister van Financiën bevestigd dat de investering in een geregistreerd kassasysteem (kassa + FDM) in aanmerking komt...

  2. Beslissing van het kernkabinet

    Het kernkabinet heeft, naar aanleiding van het arrest van de Raad van State, beslist de wetgeving over de invoering en het gebruik van het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) aan te passen.

  3. Sensibiliseringsbezoeken vanaf 4 mei

    Zoals in het bericht van 02.03.2015 stond vermeld, verloopt de verlengde registratietermijn voor welbepaalde categorieën van de doelgroep “horeca-uitbatingen”, die in de loop van 2015 moeten...