Verplichting uitreiken controledocument

Publication date
Sinds 1 januari 2015 moet voor elke maaltijd ter plaatse een controledocument uitgereikt worden, ook als u (nog) niet met het GKS werkt.

 

Er wordt vastgesteld dat bepaalde ondernemingen hun VSC kaart aanvragen, maar niet hun geregistreerd kassasysteem (GKS) activeren,  maar hierbij uitgaan van de uiterlijke implementatiedatum die hen werd/wordt meegedeeld door de Administratie (30/6 - 30/9 - 31/12). De Administratie wijst erop dat deze ondernemingen voor het verbruik van maaltijden ter plaatse en erbij horende dranken, sedert 1.1.2015 een ander controledocument moeten uitreiken tot het moment van de effectieve implementatie van de kassa. Voor het niet uitreiken van zo’n controledocument is geen enkele administratieve tolerantie voorzien.

Reikte u vóór 1 januari 2015 btw-bonnetjes of tickets vergunning 6/1999 of ET 103.592 uit, dan moet u dat blijven doen tot de geregistreerde kassa in uw horecazaak geactiveerd is.

Reikte u vóór 1 januari 2015 geen enkel controledocument uit, omdat u bv. enkel lichte maaltijden verschaft of omdat u een frituuruitbater bent, dat betekent dit dat u in principe voor elke bestelde maaltijd voor consumptie ter plaatse uw klant een btw-bonnetje of een (al dan niet vergund) kasticket moet meegeven en dit tot de geregistreerde kassa in uw horecazaak geactiveerd is.