Verduidelijking over defecte FDM's

Publication date
De berichtgeving in de media over het FDM (controlemodules) probleem heeft duidelijk een onrealistisch beeld gecreëerd dat de horeca-uitbaters ongerust maakt.

 

Weinig impact voor de horeca-uitbaters

Laat het duidelijk zijn: behoudens enkele uitzonderingen, die nu al dicht tegen die 506-dagengrens zitten, moeten horeca-uitbaters, die FDM’s uit de reeks RET01-05 gebruiken, zich geen technische zorgen maken. Hun FDM blijft perfect werken en zal, volgens een door de producent uitgewerkt stappenplan, tijdig vervangen worden. Deze operatie wordt over het ganse kalenderjaar 2017 uitgespreid.

Een operatie die bij uitbaters nauwelijks hinder zal opleveren. Het GKS zal blijven werken en de VSC kaart kan probleemloos van de ene in de andere FDM worden overgebracht.

Het vastgestelde probleem heeft overigens geen invloed op de correcte registratie en ondertekening van de transactie!

Bovendien neemt het GKS-team het administratieve gedeelte in hoofde van de uitbaters voor zijn rekening.

 

Probleem is het gevolg van een technische uitval bij de fabrikant

De kassa's en FDM worden geproduceerd en verkocht door deelnemers aan de vrije markt en moeten hierbij voldoen aan bepaalde bepalingen.

FOD Financiën verifieert enkel de conformiteit van controlemodules met de voorgeschreven bepalingen. Het vastgestelde probleem heeft evenwel niets te maken met deze bepalingen. Elke constructeur kan immers vrij het type, de grootte en formattering van zijn gegevensdrager bepalen.

In dit specifiek geval blijkt uit informatie, die de fabrikant ons bezorgd heeft, dat voor een aantal gevallen bij de productie verkeerd geformatteerde geheugenchips werden gebruikt waardoor de opslagcapaciteit uitgedrukt in aantal bestanden gelimiteerd is.

De productiefout werd door de fabrikant geïdentificeerd, op aangeven van de abnormale problemen door FOD Financiën. De fabrikant heeft spontaan voorgesteld om, mits hulp van zijn distributeurs, alle units op tijd (dus voor optreden van het defect) te vervangen door nieuwe.

 

FOD Financiën, die eigenlijk geen betrokken partij is bij de commerciële band tussen producent, verdeler en eindklant, heeft steeds de dienstverlening naar zijn externe stakeholders centraal geplaatst. Dit zal nu niet anders zijn!