Tolerantie voor registratietermijn

Publication date
Om diverse redenen bleek de registratie voor een deel van de doelgroep moeilijk of onmogelijk. Daarom wordt in bepaalde gevallen een administratieve tolerantie gehanteerd tot 30/4/2015.

 

Momenteel (1/3/2015) hebben 16.200 horeca-uitbatingen zich reeds geregistreerd voor het GKS (geregistreerd kassasysteem).

Om diverse redenen bleek deze registratie voor een niet -onbelangrijk deel van de doelgroep moeilijk of onmogelijk:

 • een aantal ondernemingen-rechtspersonen ondervinden toegangsproblemen tot de e-services van de FOD Financiën (en dus ook voor het GKS), omdat bepaalde gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) niet up-to-date zijn, meer bepaald:
  • ofwel zijn er geen wettelijke vertegenwoordigers opgenomen in de KBO
  • ofwel zijn er geen vestigingseenheden geregistreerd in de KBO.
    

De FOD Financiën dringt er bij de ondernemingen-rechtspersonen op aan om voorafgaandelijk hun gegevens na te kijken op de public search van KBO en waar nodig te laten aanpassen (zie website KBO). Wegens de grote toeloop bij de KBO zijn daar echter belangrijke wachttijden ontstaan;
 

 • naar aanleiding van de registratieprocedure blijken heel wat personen problemen te hebben met de  pin/puk code van hun eID; dit kan enkel opgelost worden via de gemeenten, maar deze procedure neemt al snel een drietal weken in beslag;
   
 • ondernemingen (rechtspersonen én natuurlijke personen) met enkel buitenlandse wettelijke vertegenwoordigers in de KBO kunnen zich enkel aanmelden als horeca-uitbating via een token. Zo’n token aanvragen kan via de lokale kantoren van Fedict bij een 70-tal gemeenten, maar ook deze procedure neemt een aantal weken in beslag;
   
 • feitelijke verenigingen zonder vestigingseenheid in de KBO kunnen zich momenteel in de applicatie niet registreren, omdat deze registratie op vestigingsniveau moet gebeuren; de Administratie werkt hiervoor momenteel een technische oplossing uit.
   

Daarom wordt een administratieve tolerantie gehanteerd tot en met  30/4/2015 voor alle personen (natuurlijke personen/rechtspersonen) die zich in één van de voornoemde gevallen bevinden en zal er in deze gevallen ook niet sanctionerend opgetreden worden. Er wordt wel aan herinnerd dat dit bovenstaande geen afbreuk doet aan de andere wettelijke en administratieve verplichtingen inzake het GKS.