Rechtzetting bericht media omtrent boetes ‘witte kassa’

Publication date
De FOD Financiën betreurt de éénzijdige en bovenal foutieve berichtgeving over de zogenaamde vernietiging van een beslissing door de Raad van State die het opleggen van boetes zou regelen.

 

De Raad van State vernietigde in zijn arrest van 16 maart 2017 de oude Beslissing ET 127.190 van 26 november 2014, die uitvoering gaf aan de oude regeling met de 10 % grens. Deze regeling werd al in 2015 door de Raad van State vernietigd. Om die reden heeft de FOD Financiën hiervoor nooit administratieve boetes opgelegd.

De oude wetgeving werd vanaf 1 juli 2016 volledig vervangen door de nieuwe ‘25.000 euro-regel'. Deze wetgeving is nog steeds van kracht. De boetes die de FOD Financiën oplegt in het kader van deze nieuwe regeling zijn volledig rechtsgeldig en kunnen blijvend opgelegd worden.