Proactieve controleactie vanaf 4 juli 2016

Publication date
Vanaf 4 juli 2016 zal het Nationaal Centrum Opsporingen van FOD Financiën starten met een proactieve controleactie in de horecasector. Dat is geheel in lijn met het engagement dat de fiscale en sociale inspectiediensten reeds te kennen gaven in het charter met de horecasector van 1 mei 2016.

 

Bij een vorige actie, midden 2015, bezochten we 7.000 horecazaken om deze te sensibiliseren en te informeren over de nieuwe verplichtingen.

Met onze nieuwe actie focussen we op horeca-uitbatingen:

  • die zowel onder de oude als de nieuwe regeling van artikel 21bis van het Koninklijk Besluit nr. 1 vallen, en
  • die vanaf 1 juli 2016 nog steeds niet over een actief geregistreerd kassasysteem (GKS) beschikken. 

 

Alhoewel de actie voor deze specifieke groep repressief van aard is, heeft zij in de eerste plaats tot doel een ontradend effect te creëren én een gelijke behandeling binnen de sector te garanderen.