MINISTERRAAD KEURT ONTWERP NIEUW KONINKLIJK BESLUIT GOED

Publication date
De Ministerraad heeft vandaag ingestemd met de ontwerptekst van het nieuwe KB over de toepassingsmodaliteiten van het geregistreerd kassasysteem voor de horecasector.

Alhoewel de verplichting tot het gebruik van een GKS vanaf 1.1.2016 nog steeds in de wetgeving verankerd was, was het opportuun de doelgroep uniform af te lijnen.

De nieuwe tekst wordt nu eerst nog voorgelegd aan de Raad van State voor advies.

Wie moet nu het GKS (blijven) gebruiken?

Eerste voorwaarde: u geeft maaltijden voor verbruik ter plaatse (restaurant- en cateringdiensten) (in principe onderhevig aan het verlaagde btw-tarief van 12 %);

Tweede voorwaarde: uw omzet uit deze maaltijden ter plaatse (restaurant- en cateringdiensten) bedraagt meer dan 25.000 euro (excl. btw). U baseert zich hiervoor op uw omzetgegevens van het kalenderjaar 2015, of indien u een nieuwe uitbating heeft op uw omzetprognose in het business plan.

Concreet kunt u op volgende manier bepalen of u al of niet een GKS dient te gebruiken:

2016-03-04-schema-nl.png