Intrekking van de certificaten BKAS001/BKAS002/BKRS001

Publication date
Als gevolg van fraude werden de certificaten BKAS001/BKAS002/BKRS001 ingetrokken.

 

De FOD Financiën zal alle gebruikers van dit kassasysteem schriftelijk in kennis stellen van het intrekken van het certificaat. We gaan ervan uit dat de meeste gebruikers volledig te goeder trouw zijn. Zij krijgen uiteraard de kans om op eenvoudige wijze aan te tonen dat het systeem dat zij gebruiken niet uitgerust was met het vastgestelde fraudesysteem.

Horeca-uitbaters die geen brief ontvangen, hoeven zich bijgevolg geen zorgen te maken.

Het certificatieteam van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit maakt van de gelegenheid gebruik om alle producenten en verdelers van geregistreerde kassasystemen te herinneren aan hun wettelijke verplichtingen inzake de installatie van toestellen bij hun klanten/horeca-uitbaters. Enkel gecertificeerde versies (met inbegrip van updates) van kassasoftware zijn toegestaan. Bij overtredingen waarbij strafrechtelijke inbreuken worden vermoed, zal steeds een klacht bij het bevoegde Parket worden ingediend.