GKS - Arrest Raad van State van 14/10/2015

Publication date
Persmededeling Minister van Financiën naar aanleiding van het arrest van de Raad van State van 14 oktober 2015

 

De Minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding neemt kennis van het arrest van de Raad van State m.b.t. het Geregistreerd Kassasysteem (GKS).

Minister Johan Van Overtveldt: “De Raad van State maakt bezwaar bij zowel de wettelijke procedure als het gelijkheidsbeginsel uit de wetgeving die dateert van de vorige legislatuur. We hebben reeds de nodige wetgevende initiatieven voorbereid om tegemoet te komen aan deze opmerkingen.  Ik zal dan ook op korte termijn een voorstel voorleggen aan de regering.  De wetgeving moet voor mij aan drie principes voldoen: ze moet eenvormig, transparant en fraudebestendig zijn."

Het voorstel dat de Minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding zal voorleggen aan de regering ligt in lijn met wat belangrijke sectororganisaties zoals Horeca Vlaanderen en de Belgian Restaurants Association vragen, en betekent een schrapping van de 10%-regel.  Dit impliceert dat alle horecazaken die maaltijden aanbieden in de toekomst onder het GKS zullen vallen.  Café’s die enkel zogenoemde café-hapjes aanbieden vallen daar niet onder. Het voorstel van wet zal in die zin ook een definiëring bevatten van het begrip ‘maaltijd’, en de verdere timing en voorwaarden specifiëren.  Voor wat de timing en de voorwaarden voor horecagelegenheden betreft die nu reeds gevat zijn door de huidige wetgeving, verandert er in principe niets.  Het voorstel van de minister zal deze bepalingen omzetten naar K.B., conform de opmerkingen uit het arrest van de Raad van State voor wat de wettelijke procedure betreft. 

“Via deze aanpassingen kunnen we evolueren naar een gelijk speelveld voor de volledige sector.  En net als bij de begeleidende maatregelen die de sector zuurstof moeten geven, zoals de invoering van de flexijobs en de uitbreiding van de overurenregeling, zullen we ook hier systematisch en nauw overleg met de sector voeren."