GKS 2.0: modernisering van het geregistreerd kassasysteem

Publication date
Eind mei verschenen in het Belgisch Staatsblad de wetteksten met betrekking tot de modernisering van het geregistreerd kassasysteem (GKS 2.0). De gedetailleerde technische beschrijvingen worden midden juni via onze website ter beschikking gesteld.


Het nieuwe GKS 2.0 introduceert o.a. het digitale btw kasticket en maakt opnieuw het nemen van een kopie van dat btw kasticket mogelijk. Via de nieuwe FDM worden de detailgegevens online doorgestuurd naar de cloud service van de FOD Financiën. Dit laatste laat dan weer toe om, eenmaal op kruissnelheid, enkel nog die uitbatingen te bezoeken die een duidelijk risicoprofiel vertonen (niet of verkeerd gebruik van het GKS).

De eerste verplichte GKS 2.0 zijn voorzien vanaf 01.07.2025 (nieuwe uitbatingen). Uiterlijk tegen 01.07.2026 moeten de uitbatingen met de oudste geïnstalleerde GKS (geregistreerd vóór 01.01.2018) overgeschakeld zijn, tegen 01.07.2027 de uitbatingen met GKS geregistreerd in 2018 t.e.m. 2021 en tegen 01.01.2028 de rest (GKS geregistreerd na 2021).

Het is nog te vroeg om nu al uw verkoper/producent te contacteren, zij kunnen immers de nodige aanpassingen pas beginnen ontwikkelen na publicatie van de detailbeschrijvingen midden juni.

Onze website zal vanaf eind juni, op regelmatige tijdstippen, bijkomende informatie ter beschikking stellen.

De administratie bereidt momenteel het KB ter uitvoering van de gestemde hervorming van de investeringsaftrek voor. Bij deze hervorming is ook voorzien in een verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen van 20% (voor KMO’s). Bij de verdere uitwerking hiervan zal worden voorgesteld om ook de noodzakelijke investeringen met betrekking tot de GKS op te nemen. Er moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het betreffende KB een in ministerraad overlegd KB zal zijn en de goedkeuring dus nog afhankelijk is van politieke besprekingen.