Gerichte controles op correcte activering GKS

Publication date
Tussen 15 september en 15 oktober 2015 zullen e-auditors van de FOD Financiën een beperkt aantal horeca-uitbatingen, die volgens onze gegevens een actief geregistreerd kassasysteem (GKS) hebben staan, bezoeken.

 
Tijdens deze controles zullen zij de gegevens van de Fiscale Data Module en deze van de kassa kopiëren. Daarmee willen de e-auditors nagaan of de gecertificeerde modellen correct geactiveerd en gebruikt worden en of de registraties in de webapplicatie met de werkelijkheid overeenstemmen.

Voor de meest verkochte modellen van kassasystemen werden per gecertificeerd model willekeurig twee horeca-uitbatingen geselecteerd. We proberen de hinder voor de uitbaters tot een minimum te beperken.