Berichtgeving over het advies van de auditeur bij de Raad van State

Publication date
Voor horeca-ondernemers die momenteel onder de GKS-reglementering vallen, blijven de GKS-verplichtingen van toepassing. Voor hen blijft ook de vooropgestelde timing voor de invoering van de geregistreerde kassa ongewijzigd, namelijk op 01.01.2016.

 
De berichtgeving over het advies van de auditeur bij de Raad van State tot vernietiging van het KB van 15/12/2013 en van de Beslissing ET  123.798 van 24/01/2014 verandert daar niets aan. Mocht na de uitspraak van de Raad van State een corrigerend wetgevend initiatief nodig blijken, dan zal de momenteel geviseerde groep van horeca-ondernemers blijven deel uitmaken van de doelgroep.