Aanpassing van GKS aan verlaging btw-tarief

Publication date
Het ontwerp van Koninklijk Besluit met betrekking tot de tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horecasector werd op 23 april 2021 definitief goedgekeurd.


Dit houdt in dat van 8 mei tot en met 30 september 2021 volgende tarieven van toepassing zullen zijn:

  • De restaurant-en cateringdiensten, normaal aan 12 % btw, worden vanaf dan belast aan het verlaagd tarief van 6 %.
  • De (alcoholische én niet-alcoholische) dranken, ter plaatse geconsumeerd, worden vanaf dan eveneens belast aan het verlaagd tarief van 6 %.

Opgelet: Alcoholische dranken blijven belast aan het normale tarief van 21 % wanneer ze niet ter plaatse geconsumeerd worden.

GKS-gebruikers zullen dan ook hun kassaprogrammatie zo snel mogelijk moeten aanpassen. Een GKS-kassa heeft standaard volgende btw-codes aan boord:

  • A            21 %
  • B            12 %
  • C            6 %
  • D            0 %.

Aan deze codes dient niets gewijzigd te worden.

De aanpassing wordt bij voorkeur als volgt gedaan.

  • Alle artikelen, momenteel geprogrammeerd met btw-code B, moeten worden aangepast naar btw-code C; hierdoor gaan die automatisch naar het 6 % tarief.
  • Alle (alcoholische en niet-alcoholische) dranken, momenteel geprogrammeerd met btw-code A, moeten worden aangepast naar btw-code C; hierdoor gaan die ook automatisch naar het 6 % tarief.

Het wordt ten zeerste afgeraden om de tarieven van de btw-codes zelf te wijzigen. Hetzelfde geldt voor de ‘take-out’ mogelijkheid: deze mag niet, als gemakkelijk alternatief, gebruikt worden voor eat-in.

De aanpassing van het GKS moet gebeuren van zodra dit mogelijk is. Als dit niet onmiddellijk kan, kan de herberekening voor de periode tussen 8 mei 2021 en de effectieve aanpassing van het GKS achteraf gebeuren (door bijvoorbeeld de accountant) op basis van de gegevens in het GKS (o.a. dagrapporten). Het spreekt voor zich dat hiervoor voldoende bewijskrachtige en gedetailleerde gegevens worden bijgehouden.