Wat staat er op een GKS-ticket?

Wat staat er op een GKS-ticket?

23/03/2018
 • de vermelding “BTW-KASTICKET”
 • naam of maatschappelijke benaming, adres en btw-nummer van de belastingplichtige
 • de datum en het uur van de uitreiking
 • doorlopend ticketnummer uit een ononderbroken reeks
 • de identificatie van de gebruiker
 • geregistreerde handelingen (PLU-omschrijving, aantal, verschuldigde prijs en verwijzing naar erop toepasselijk btw-tarief), waarbij eveneens de corrigerende handelingen (annulaties, correcties, …) worden bedoeld, die niet in een afzonderlijk ticket zijn opgenomen
 • maatstaf van heffing per toepasselijk btw-tarief
 • het bedrag van de verschuldigde btw
 • de korting en teruggegeven bedragen
 • identificatie van de kassa, indien de belastingplichtige gebruik maakt van meerdere kassa’s
 • het algoritme dat door het kassasysteem wordt aangemaakt op basis van alle PLU-gegevens op het ticket

Deze vermeldingen zullen automatisch worden aangemaakt door het GKS.