Wat met bongobonnen, cadeaucheques, all-in menu's en dergelijke meer?

Cadeaucheques en -bonnen

Bij de verkoop van zogenaamde Multi Purpose Vouchers (MPV), weet u op voorhand niet wat de klant met deze bon zal kopen. U weet dus niet welk btw-tarief van toepassing zal zijn.

Bijgevolg kunt u zo'n cadeaucheque op het ogenblik van verkoop niet intikken op het GKS. Evenmin kunt u de verkochte bon opnemen in de btw-aangifte.

Pas wanneer de cheque wordt ingeruild, weet u de verdeling van het bedrag van de cheque per btw-tarief. Op dit ogenblik tikt u de handeling in op het GKS en neemt u ze op in de btw-aangifte.

All-in menu's: opdelen van een menuprijs per btw-tarief

Als u met globale menuprijzen werkt, waarin zowel dranken als maaltijd vervat zitten, mag u de globale menuprijs opsplitsen. Wenst u deze opsplitsing niet te maken, dan moet het geheel belast worden tegen het hoogst toepasselijke btw-tarief.

Standaard menutype 'all-in' met drie of meer gangen

Conform de bepalingen van beslissing E.T. 117.557 van 23 december 2009, aanvaardt de Administratie een coëfficiënt van 35 % voor de dranken.

Let op!

Deze prorata geldt niet voor andere all-informules waarin bijvoorbeeld ook sterke dranken en champagne of alle dranken na middernacht begrepen zijn. Deze coëfficiënt is bovendien niet dwingend. Zolang u de gehanteerde opdeling per btw-tarief kunt rechtvaardigen met bewijsstukken, mag u van deze coëfficiënt afwijken.

Voorbeeld:
Globale menuprijs = 50 incl. btw
U tikt op het GKS:
Dranken menu à 21 % btw = 17,5 incl. btw
Maaltijd menu à 12 % btw = 32,5 incl. btw

Andere menutypes

U moet het menu uitsplitsen, waarbij de verschafte dranken moeten overeenstemmen met de normale waarde ervan. Dit is de prijs die de klant zou betalen bij afzonderlijke afname ervan.

Indien alle onderdelen van het menu ook apart verkrijgbaar zijn, kan het menu op deze wijze eenvoudig worden opgesplitst.

Wordt er een korting toegekend op het menu in vergelijking met de afzonderlijk te verkrijgen elementen, dan moet de korting evenredig op alle onderdelen van het menu worden toegepast.

Kortingen allerlei

Kortingen zijn als aparte activiteitenlijn in het GKS registreerbaar.