GKS 2.0: modernisering van het geregistreerd kassasysteem

1. Wat 

Het huidig GKS-concept dateert reeds van 2010 en was dringend aan een opwaardering toe. Bovendien sluit het nieuwe concept naadloos aan bij de digitale transitie die in alle sectoren van de samenleving bezig is. 

Concreet gaat het kassasysteem op een moderne manier communiceren met een vernieuwde Fiscal Data Module (ook wel eens black box genoemd), die de ticketdetails online zal doorsturen naar de cloud server van FOD Financiën. Tegelijk worden een aantal features toegevoegd, zoals digitaal kassaticket, kopie ticket, … 

2. Wat betekent dat voor mij? 

De doelgroep blijft momenteel onveranderd (de 25.000 euro regel). 

- ik start mijn nieuwe uitbating vanaf 01.07.2025: ik start onmiddellijk met het nieuwe systeem 

- ik heb al een GKS: de wetgever voorziet in een ruime overgangsfase tot 1 januari 2028 en een fasering waarbij rekening wordt gehouden met het tijdstip waarop u uw GKS voor het eerst hebt aangekocht. De oudste GKS zullen dus als eerste hetzij een upgrade moeten krijgen hetzij vervangen moeten worden. Sowieso dient op dat moment altijd een nieuwe FDM aangeschaft te worden. 

3. Is er een financiële tegemoetkoming voorzien?

De administratie bereidt momenteel het KB ter uitvoering van de gestemde hervorming van de investeringsaftrek voor. Bij deze hervorming is ook voorzien in een verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen van 20% (voor KMO’s). Bij de verdere uitwerking hiervan zal worden voorgesteld om ook de noodzakelijke investeringen met betrekking tot de GKS op te nemen. Er moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het betreffende KB een in ministerraad overlegd KB zal zijn en de goedkeuring dus nog afhankelijk is van politieke besprekingen.

4. Meer informatie? 

Van zodra de detailbeschrijvingen beschikbaar zullen zijn voor de producenten (medio juni) gaan we gaandeweg ook voor de horeca-uitbaters steeds meer informatie ter beschikking stellen, zoals onder andere waar vind ik info over mijn huidig GKS, hoe kan ik genieten van de verhoogde investeringsaftrek, hoe zal het systeem werken, … 

Tot slot: wacht nog even om uw leverancier te contacteren: de producenten hebben nu even de tijd nodig om hun aanpassingen te ontwikkelen, ook voor hen is de gepubliceerde informatie nieuw. 

Andere vragen over dit thema

 • Een geregistreerd kassasysteem bestaat uit drie onderdelen: een gecertificeerde kassa, een fiscale datamodule (FDM) en een vat signing card (VSC).

  De kassa:

   

  De fiscale datamodule (FDM):

   

  De vat signing card (VSC):

  • wordt kosteloos verzonden door de FOD Financiën;
  • kan door de onderneming aangevraagd worden via de online GKS-toepassing.
  Lees meer
 • Naar aanleiding van de tariefverlaging van 21 % naar 12 % voor restaurant- en cateringdiensten (het verschaffen van dranken daaronder niet begrepen) met ingang van 01.01.2010, werd aan de sector een extra inspanning gevraagd voor de juiste rapportering van de verrichte handelingen.

  Bovengenoemd uitgangspunt heeft op het stuk van de btw-verplichtingen geleid tot de regelgeving met betrekking tot het geregistreerde kassasysteem in de horecasector.

  Lees meer