Wat verandert er voor de organisator van seminaries?

16/12/2014

Bij de organisatie van een seminarie, wordt vaak een maaltijd voorzien. De organisator doet hiervoor dikwijls beroep op een derde (zoals het hotel of het congrescentrum waar het seminarie doorgaat, of een cateraar) De organisator rekent bij de aanrekening van het seminarie de prijs van de maaltijd door aan de klant.

De hoofdactiviteit van de organisator is het organiseren van het seminarie. De derde reikt hem voor de cateringdiensten een GKS-ticket uit maar de organisator heeft niet altijd de mogelijkheid om aan elke deelnemer een GKS-ticket uit te reiken, gezien er dagelijks verschillende seminaries doorgaan op steeds verschillende locaties in het land.

De administratie aanvaardt dat seminarieorganisatoren voor de maaltijden die ter gelegenheid van een seminarie worden verschaft, anders dan met eigen middelen, m.a.w. door beroep te doen op een derde, geen kastickets van een geregistreerd kassasysteem moeten worden uitgereikt aan de deelnemers.