Wat verandert er voor de inrichtingen waar men enkel lichte maaltijden serveert?

08/07/2016

Voor verschaffers van lichte maaltijden vervalt op 01.01.2015 de tolerantiemaatregel omschreven in punt 18 van de aanschrijving nr. 6 van 27.04.1999 die stelde dat door betrokkenen geen controledocument moet uitgereikt worden.

Gelet op de gelijke behandeling van alle belastingplichtigen, moet elke belastingplichtige die restaurant- of cateringdiensten verricht, vanaf 01.01.2015 een bepaald verantwoordingsstuk uitreiken. U moet dus de grens van 25.000 euro berekenen.

Indien u de 25.000 euro  niet bereikt, moet u btw-bonnetjes uitreiken voor de verschafte restaurant- en cateringdiensten.

Indien u de 25.000 euro bereikt of overschrijdt, zal u dienen over te gaan naar het gebruik van het GKS en GKS-tickets uit te reiken voor alle verrichte horecahandelingen. Dat betekent dat, van zodra u uw GKS activeert, u alles wat u verkoopt erop moet intikken, zowel de meeneemverkopen als het verbruik ter plaatse.

Wat betekent dit voor uw dagelijkse werking?
Wat is het verschil tussen werken met een btw-bonnetje en een GKS-ticket?