Wat verandert er voor de frituren?

08/07/2016

U bent een 100% meeneemfrituur

Voor u verandert er niets. U geeft vandaag geen btw-bonnetjes aan uw klanten omdat u enkel leveringen verricht.

Ook na 01.01.2015 moet u geen btw-bonnetjes of GKS-tickets aan uw klanten uitreiken, omdat uw verkopen beschouwd worden als leveringen van goederen. Hiervoor geldt trouwens het btw tarief van 6%.

Omdat u geen btw-bonnetjes of GKS-tickets moet uitreiken, kan u ook in de toekomst gebruik maken van het forfaitair belastingregime.

Belangrijk om te weten:

In sommige situaties kunnen klanten hun maaltijd ter plaatse consumeren, maar wordt het toch beschouwd als een levering van goederen waardoor u toch als een 100% meeneem-frituur wordt beschouwd.

Ter plaatse genuttigde maaltijden worden namelijk niet beschouwd als restaurantdiensten maar als leveringen van goederen indien de volgende voorwaarden samen voldaan zijn:

  • De verkochte spijzen en dranken kunnen enkel worden genuttigd in open lucht. Het nuttigen onder een luifel, uitklapbaar dak of eender welke afscherming die niet volledig gesloten is, wordt beschouwd als "in open lucht".
  • De verkochte spijzen en dranken zijn standaardproducten en bereidingen binnen uw activiteitenniche. Zo zijn frietjes, frikadellen en loempia's bereid in het frituurvet, typische producten voor de frituursector. Een croque monsieur met frietjes is dat daarentegen niet. De bereiding gebeurt voortdurend of op regelmatige basis.
  • De dranken en spijzen worden enkel aangeboden in een voor éénmalig gebruik bestemde houder of verpakking van papier, karton of kunststof. Ook het bestek is voor éénmalig gebruik bedoeld.
  • Ook als er zitgelegenheid is, wordt er niet aan tafel bediend.

U heeft een gemengde zaak: meeneem en verbruik ter plaatse

Dan valt u onder de GKS-regelgeving.

De tolerantiemaatregel omschreven in punt 19 van de aanschrijving nr. 6 van 27.04.1999 die u vrijstelde van het uitreiken van een controledocument, vervalt op 01.01.2015.

Gelet op de gelijke behandeling van alle belastingplichtigen, moet elke belastingplichtige die restaurant- of cateringdiensten verricht, vanaf 01.01.2015 een bepaald verantwoordingsstuk uitreiken. U moet dus de grens van 25.000 euro berekenen.

Indien u de 25.000 euro  niet bereikt, moet u btw-bonnetjes uitreiken voor de verschafte restaurant- en cateringdiensten.

Indien u de 25.000 euro bereikt of overschrijdt, zal u dienen over te gaan naar het gebruik van het GKS en GKS-tickets uit te reiken voor alle verrichte horecahandelingen. Dat betekent dat, van zodra u uw GKS activeert, u alles wat u verkoopt erop moet intikken, zowel de meeneemverkopen als het verbruik ter plaatse.

Wat als ik gebruik maak van de forfaitaire regeling?
Wat is het verschil tussen werken met een btw-bonnetje en een GKS-ticket?